Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 25.12.2014Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Firma Handlowa Bajka Spółka Sp. z o.o. Sp. K.
38-500 Sanok 
ul. 1000-lecia 83

telefon 13 46-42-110
fax 13 46-42-111
e-mail sklep.bajka@interq.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027250.

W Sklepie Internetowym Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje zawarte na stronie www.bajka.sanok.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

Sprzedający oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnych źródeł.Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym bajka.sanok.pl  przyjmowane są poprzez:

 1. stronę www.bajka.sanok.pl
 2. e-mail  sklep.bajka@interq.pl
 3. telefonicznie (13) 46-42-110
 4. faksem (13) 46-42-111

i realizowane według kolejności ich składania. Składając zamówienie Zamawiający dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz dostawy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.

Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon.

Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz  święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - w celu łatwej komunikacji stron.  Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia. 

Zamówienia bez potwierdzenia nie będą realizowane.

Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.Należność za towar

Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

 1. przy odbiorze przesyłki za pobraniem,
 2. przelewem – przedpłata
 3. przelewem – z odroczonym terminem płatności (tylko po zawarciu umowy handlowej)
 4. gotówką w kasie firmy w przypadku odbioru osobistego.Podczas dokonywania przedpłaty

Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto

Firma Handlowa Bajka Sp. z o. o. Sp. K  PBS o/Zarszyn

nr rachunku 47 8642 1038 2004 3807 2918 0001 

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Firmy Handlowej Bajka Sp. z o.o. Sp. K.

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.Koszty wysyłki

Wysyłkę towaru realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX lub Poczty Polskiej na koszt Zamawiającego. 

Koszt wysyłki towaru ustalany jest indywidualnie i zależy od wielkości złożonego zamówienia (waga i objętość towaru). 

Przed realizacją zamówienia Zamawiający otrzymuje informację o kosztach dostawy.

W niektórych przypadkach dostawy towarów do klientów lokalnych odbywają się na koszt sprzedającego jego własnym środkiem transportu. Jednakże taka forma dostawy wymaga każdorazowo indywidualnych ustaleń. 

Zamawiający ma możliwość osobistego odbioru towaru bez naliczania kosztów wysyłki.Zwroty

Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.

W celu dokonania zwrotu niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia w dowolny sposób.

W trosce o dobro stron zachęcamy do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres:

F.H.Bajka Sp. z o.o. Sp. K.
38-500 Sanok
ul. 1000-lecia 83

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

bajka.sanok@interq.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się TUTAJ.

Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów - informacja TUTAJ.Reklamacje

Zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej zakupionego towaru Zamawiający ma prawo z tytułu rękojmi do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby firmy:

F.H.Bajka Sp. z o.o. Sp. K.
38-500 Sanok
ul. 1000-lecia 83

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

bajka.sanok@interq.pl

W treści reklamacji Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać lub dostarczyć reklamowany towar na adres: 

F.H.Bajka Sp. z o.o. Sp. K.
38-500 Sanok
ul. 1000-lecia 83

Sprzedawca zobowiazuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Zamawiający może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość transakcji.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Zamawiający będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą.

 • Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 13 46-42-110Ochrona danych osobowych

Firma Handlowa Bajka Sp. z o. o. Sp. K. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.Informacja o polityce plików typu COOKIES

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies.

Przed rozpoczęciem transakcji prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu.

Śledź nas na Facebooku